Dugnad på innebane og vant

DUGNADSARBEID MED NYTTRIDEUNDERLAG, TRIBUNE OGVANT.

 
MÅNDAG 12.JUNI TIL 28.JUNI:
 
Snikkerarbeid• Ta ned speglane og plassere dei på langsida mot vest(B).
 Speglane skal ligge på langsida etter kvarandre.• 
Flytte vantet i gavl mot Gartneri(nord) så nære yttervegg som mulig.
 NB! Hugs at vantet skal vere skråttfor å hindre klemfare.• 
Lage dør i vantet i nordenden og snu ytterdør slik at dørblad går ut. (rømningsvei)• Vantet i motsatt ende kan trekkast tilsvarende inn i banen for å lage tribune.
 NB! Hugs at banen i botnenskalen vere 40 meter lang. 
• Fore opp alle vant ca. 60 cm
 • Byggje skillevegg mellom bane og stall, heilt til taket. 
• Dør i sør enden som i dag aldri vert nytta, må snuast slik at den vert opna utover. Dette skal vere inngangtil Tribune. 
• Byggje Tribune min 2.5 meter over botn, med gangbane og 2 benkerader. Under denne skal det lagasthyller for bommar. Det skal lagast Tribune på begge sider av hovud port. 
• Lage ny skyveport innom hovudport 
• Lage ny skyveport med inngang til Stallgang 
 
Nytt dekke er planlagt som eit grusdekke med Flis.Dersom nokon har innvendingar eller gode idear, meld frå til Bodil.
 
 Alle forryttere, kursdeltakere og oppstallører bør skaffe vaksen handy dugnadsperson til oppstart måndag12.juni kl. 17:00,for inf. 
Og lett oppstart. 
Namn og mobilnr. Til dugnadsperson kan sendas på sms til Bodil. Mobil 91916511.Det vil vere mulig med dugnadsarbeid på førmiddag om nokon ynskjer det.Trur dette vert kjekt og jyysla bra.
 
 
 
  Tilbake

 

Siste nytt
Guttekurs
Les meir[25.09.2017]
Helgekurs knøtter
Les meir[25.09.2017]
Flytting av dag på Knøttekurs
Les meir[25.09.2017]
Ridekurs Hausten 2017
Les meir[24.08.2017]
Ridekurs Hausten 2017
Les meir[07.06.2017]
Dugnad på innebane og vant
Les meir[07.06.2017]
Timplan som gjelder fra v 12 er no klar
Les meir[16.03.2017]
Påmelding Ridekurs
Les meir[06.03.2017]
Charlotte Kurs
Les meir[05.03.2017]

Sponsorar
Lycke Rideutstyr
iDrift AS

Linkar
Lycke Rideutstyr

Utviklet av iDrift AS