Innmelding i klubben

Ynskjer du å bli medlem i Rosendal rideklubb?

Meld deg inn ved å gå inn på Minidrett.no registrer deg og evt. din familie. Søk opp Rosendal rideklubb og send søknad. Eller du kan bruke skjemaet under. Du får til sendt faktura. Når faktura er betalt blir medlemskapet godkjent. 

Fordelar med medlemskap

  • Ein får rimelegare kurs (andre kurs, ikkje halvtårs-kursa) og prioritet på andre kurs.
  • Ein kan bli forryttar til rideklubben sine hestar
  • Ein er medlem i Norsk Rytterforbund.
  • Ein er medlem i Hordaland Rytterkrets
  • Ein får høve til å vere med på treningssamlingar og andre sosiale arrangement. 
  • Hindermateriell i stall Rosendal kan kun medlemmar nytta.
  • Og sist, men ikkje minst, du støttar Rosendal rideklubb!!
 
Førenamn
  *
Etternamn
  *
Adresse
  *
Postnr - stad
  *
Fødsesdato og år (6 siffer)
  *
Mobilnr
  *
e-post
  *
underskrift av foresatte (dersom pers er under 18)
  *
Innmeldinga gjelder:
Støtte medlem 200,-
Enkelt medlem 400,-
Familie medlem 600,-
Fullt namn,adresse,mobil, og fødselsdato/år på alle familiemedlemmer ved innmelding av familiemedlemsskap
 
Støttemedlem   kr 200,-

Enkeltpersonar kr 400,­-

Familie betaling kr 600,-

 

Familie inkluderer born opp til og med det året dei fyller 19 år.

   
 
Felt merka med * må fyllas ut
 

  
 

Eldre nyhende
årsmøte innkalling
Les meir[15.02.2019]
Dugnad - Varetelling
Les meir[30.10.2018]
Påmelding rideskule, Hausten 2018
Les meir[30.10.2018]
Helgekurs i sprang med John Harald Lien Magnussen
Les meir[11.09.2018]
Charlotte Kurs
Les meir[19.08.2018]

Sponsorar
Lycke Rideutstyr
iDrift AS

Linkar
Lycke Rideutstyr

Utviklet av iDrift AS