Prisar for å leiga/ri i ridebanen


All ridning i hallen skal avtalast med leiar i rideklubben, før ridninga tar til. Mob 41478963. Reglar for bruk av ridehallen skal fylgjast. For opstallørar sjå eige skriv.

Betaling til bankkonto eller via Vipps før ridinga starter. 
Merkbetalinga med baneleige og dato

Vippsnr.: 111541
Bankkontonr.: 3460 12 45118 

Pris pr time v open bane - utan instruksjon:

 

Medlemmer, 100,-

Ikkje medlem, 200,-Pris pr månad v open bane - utan instruksjon:

 

Medlemmer, 500,-

Ikkje medlem, 600,-Om banen skal stengast for andre:

 

Medlemmer pr. time 250,-

Ikkje medlemmer pr time 350,-

Leige av hall pr. dag 2500,-Ridning for instruktør:


Ved bruk av instruktør skal banen stengast. Dette pga at ryttarar vegrar seg mot å bruke banen når andre får instruksjon der.
instruktøren skal betale 50,- pr ekvipasje i banen til klubben
 
 
 
 
 
 

 
 

Styret- Rosendal Rideklubb
 
 
 
 
 
 
  Tilbake

 

Eldre nyhende
årsmøte innkalling
Les meir[15.02.2019]
Dugnad - Varetelling
Les meir[30.10.2018]
Påmelding rideskule, Hausten 2018
Les meir[30.10.2018]
Helgekurs i sprang med John Harald Lien Magnussen
Les meir[11.09.2018]
Charlotte Kurs
Les meir[19.08.2018]

Sponsorar
Lycke Rideutstyr
iDrift AS

Linkar
Lycke Rideutstyr

Utviklet av iDrift AS