RIDEBANEREGLAR

Førstemann til mølla - prinsippet gjelder, MEN hesten skal være klar til å begynne treningen når den blir tatt inn i banen. Klargjøring av hesten skal ikke gjøres i banen. fjerning av hesteskit/bommer og hinder skal gjerest FØR du går ut av banen.
 
 
REGLAR VED BRUK AV RIDEHALL

 
 
1.
     
Varsle andre brukarar av ridehallen når du kjem inn i hallen. Lukk porten i vantet.

2.
     
Hjelm er påbode ved riding.

3.
     
All passering skjer venstre mot venstre.

4.
     
Skritting, holdt og av og påstiging skal skje innanfor sporet

5.
     
Alt materiell skal umiddelbart plasserast på anvist plass utanfor vantet etter bruk.

6.
     
Slukk lyset og lukk dørene etter bruk.

7.
     
Rosendal Rideklubb og området utanfor er røykfritt område etter oppmoding frå Norges Rytterforbund.

 
8.
     
Longering:
 
  • Ingen ryttarar i hallen: 2 longeringsbaner tillatt. 1 rytter: 1 longeringsbane.
9.
     
Slepping av hest i hallen er ikkje tillate.

10.
Kjøring og tømmekjøring med dekk etter hesten er ikkje tillate (Kan nyttast ved organsiert trening eller kurs såfremt underlaget blir harvet etterpå)

11.
Organisert trening skal eventuelt avtalast i god tid med hallansvarleg. Hallen kan då ikkje nyttast av andre dersom ikkje anna er avtalt.

12.
All møkk må plukkast opp i trillebår og plaserast på tilvist stad, før ein forlet banen. Rak over groper etter ridning om det har skjedd.

13.
Ryttarar skal vise respekt og ta omsyn til kvarandre. Overdriven stemme- og piskbruk er forbode.

14.
Ved køyring vert banen stengt for andre ekvipasjar.

15.
Maks 5 brukarar av hallen samtidig. Ved sprang maks 4 brukarar. Dersom det er fullt når du skal trene, må du vente til nokon er ferdig.

16.
Sprangriding:

Det skal vere ein vaksen med ved sprangtrening dersom ryttaren er under 18 år. Sjå ellers egne regler for sprang.

Laushopping er kun tillatt ved veiledning instruktør.

17.
Uorganisert sprangtrening skal kun foregå slik at det er mulig for andre ryttere å nytte hallen – det betyr:

Ved oppsett av 1-2 hinder skal desse ikkje stenge sporet, og haldast til 1 halvdel av hallen –

              
andre ryttere som er tilstades må samtykkje i at hindera vert sett opp. Hesten skal vere ferdig/klar til
        
oppsaling før ein evt. bygger bane.

Hinder skal setjast opp og takast vekk umiddelbart før og etter trening, ein kan ikkje forlate hallen med hinder ståande.

19.
Hundar som oppheld seg på anlegget skal vere i band heile tida.

 
20.
All ridning og longering skal skje med hodelag, bittlaust eller kapsun
 
21.
Ein må være medlem i klubben for å bruke hindermatriell. dvs kavaletter, bommer, kjegler osv
 
 
 
 
 
  Tilbake

 

Eldre nyhende
årsmøte innkalling
Les meir[15.02.2019]
Dugnad - Varetelling
Les meir[30.10.2018]
Påmelding rideskule, Hausten 2018
Les meir[30.10.2018]
Helgekurs i sprang med John Harald Lien Magnussen
Les meir[11.09.2018]
Charlotte Kurs
Les meir[19.08.2018]

Sponsorar
Lycke Rideutstyr
iDrift AS

Linkar
Lycke Rideutstyr

Utviklet av iDrift AS