Informasjon til sponsorer

Ønsker du/din bedrift å bli sponsor for Rosendal Rideklubb?
 

LITT OM KLUBBEN VÅR

Rosendal Rideklubb (heretter omtalt som RR) vart etablert i november 2006. Sidan den gong har vi arrangert ridekurs i sprang, dressur og kjøring. Klubben prøver å ha et tilbod til alle, både barn, ungdom og vaksne. 

 I tillegg til ukentlige ridekurs har vi og helgekurs der vi leiger inn profilerte trenarar frå andre stader.  Kursaktiviteten vår fostrar frem fleire og fleire dyktige ryttarar, som i dag reiser rundt i heile landet og konkurrerar. Dei har ofte med seg gode resultat heim.

Klubben held til i ridehallen til Stall Rosendal.  

 

Det er fleire andre aktivitetar klubben driv med utanom ridekurs. Blant anna vert det arrangert stemner, opne dagar og turistriding. All aktivitet som klubben har, enten på anlegget i Rosendal eller ute på stemner, vert omtalt på den mykje brukte heimesida, www.rosendal-rideklubb.no

 

For å ivareta det miljøet vi har bygd opp, samt å vidareutvikle klubben treng vi sponsor inntekter for å kunne finansiera aktivitetane, i tillegg til eigenbetaling.

  

EIN LITEN TANKEVEKKAR

Forsking visar at det å omgås dyr, og då spesielt hest, får barn og ungdom til å ta ansvar.  Dette visar igjen i voksen alder i yrkeslivet der dei ofte går inn som leiarar.  Forsking visar og at folk med psykiske lidingar finn det å driva med hest som god terapi.  Dette har vi i RR allereie eksempel på, der vedkommande etter å ha begynt med hest, tilnærma slutta med medisinar. 

 

  

FORDELAR MED Å VERA SPONSOR FOR ROSENDAL RIDEKLUBB

·         De bidrar til at RR kan oppretthalde eit fritidstilbod til unge og eldre i Kvinnherad.

·         De bidrar til at RR blir satt på kartet innan ridesporten.

 
Vi håpar De vil vera med og støtte RR og bidra til ytterligare utvikling av ridesporten i Kvinnherad. 
 
 
 
  Tilbake

 

Eldre nyhende
årsmøte innkalling
Les meir[15.02.2019]
Dugnad - Varetelling
Les meir[30.10.2018]
Påmelding rideskule, Hausten 2018
Les meir[30.10.2018]
Helgekurs i sprang med John Harald Lien Magnussen
Les meir[11.09.2018]
Charlotte Kurs
Les meir[19.08.2018]

Sponsorar
Lycke Rideutstyr
iDrift AS

Linkar
Lycke Rideutstyr

Utviklet av iDrift AS